Neurochirurgická klinika JLF UK a UNM

Profil pracoviska Pracovisko bolo vyčlenené ako samostatné Neurochirurgické oddelenie v roku 1992 z Chirurgického oddelenia Martinskej fakultnej nemocnice, od založenia oddelenie viedol primár MUDr. Július De Riggo, PhD. V roku 2014 bolo pracovisko transformované na...