Neurochirurgická klinika FN Nitra

Personálne obsadenie V súčasnosti na klinike pracujú 3 atestovaní lekári v odbore neurochirurgia, 4 lekári v príprave pred atestáciou, 11 sestier, z toho 7 špecializovaných, 1 diplomovaná sestra a 2 sanitári. Rehabilitácia je vykonávaná na pracovisku rehabilitačnými...